تست روانشناسی کیفیت زندگی

کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع . سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگ و ارزش هایی که او در آنها زندگی می کند می داند که در ارتباط با هدف ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی های اوست. سئوالات را به دقت بخوانید و به تمام آنها پاسخ دهید. در غیر اینصورت جواب تست معتبر نخواهد بود.

تست سنجش خود پنداشت ( تصور از خود ) Self Concept

این آزمون ، خود پنداشت ( برداشت یا تصور کلی هر فرد از خود ) را نشان می دهد و سطح اعتماد به نفس را سنجش می کند.

آزمون وضعیت زناشویی

لطفاً بعد از خواندن عبارت میزان توافق یا عدم توافق خود را با همسرتان در هر یک از موارد مشخص کنید.

پرسشنامه نشانگان استرس

این پرسشنامه دارای ۵۰ گویه است که چهار دسته از نشانگان استرس (شناختی، عاطفی، رفتاری و جسمانی) را اندازه گیری می کند. در تهیه اولیه این پرسشنامه از منابع همچون DSM-IV، پژوهش های گذشته و آزمون نشانگان استرس مازلچ استفاده شده است.

تست بلوغ عاطفی - روانی

انجام تست بلوغ عاطفی را به شما و نامزدتان که در آستانه ی انتخابی مهم برای تشکیل یک زندگی مشترک هستید، حتماً توصیه می نماییم.

تست سازگاری

یک تست خلاصه و مفید می باشد که از تست Neo برداشت شده است و تست کمکی خوبی در مشاوره ازدواج و مشاوره شغلی است.

مقیاس افسردگی CES-D

این پرسشنامه کوتاه 5 آیتمی، به عنوان ابزاری غربالگری برای بررسی علائم افسردگی در همه سنین طراحی شده است. سوالات را به دقت مطالعه نموده و مشخص کنید طی هفته گذشته کدامیک از علائم را و به چه میزان داشته اید؟

آزمون تحلیل کلامی

این آزمون روش هایی را مورد توجه قرار داده است که از طریق آن، شما قادر به نمایش منطقی نتایج حاصل از یک سری اطلاعات خواهید بود.

نتایج 1 تا 10 از 164 مورد