اختلال شخصیت شاخه A ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اختلال شخصیت شاخه A ( ترجمه تخصصی سایت روان)

انواع اختلال شخصیت کدامند و ویژگی های عمده هر یک چیست؟ اختلالات شخصیت را اغلب به سه دسته تقسیم می کنند که هر کدام در برگیرنده انواعی از این بیماری است:
اختلالات دسته «الف»:

مبتلایان به اختلالات دسته اول اغلب عجیب و غیرعادی به نظر می رسند. این دسته از اختلالات شامل سه مورد زیر است:
1. اختلال شخصیت پارانویایی:

فرد مبتلا به این بیماری که در اصطلاح عامه "شکاک" نامیده می شود بی‌اعتمادی و سوءظن شدیدی نسبت به دیگران دارد، توانایی اعتماد کردن ندارد، پیوسته کینه دیگران را به دل می‌گیرد و معتقد است دیگران از او سوء استفاده می کنند.
2. اختلال شخصیت اسکیزوئید:

مهم ترین ویژگی های این بیماری انزوا و کناره گیری، شرکت نکردن در فعالیت های روزمره و اهمیت ندادن به دیگران است. مبتلا به این بیماری اغلب به فعالیت های انفرادی تمایل دارد، از فعالیت های اندکی لذت می برد، دوستان زیادی ندارد و از نظر عاطفی و جنسی سرد است.
3. اختلال شخصیت اسکیزوتایپی:

شخص مبتلا به این نوع اختلال که به شدت از نظر دیگران عجیب و غیرعادی به شمار می رود دارای تفکرات سحرآمیز و عقاید خرافی گوناگون است، دچار اشتباهات حسی و مسخ واقعیت است و اتفاقات عادی را به امور متافیزیکی و موجودات ماورایی نسبت می دهد، رفتار و گفتار بعضا عجیب و غریبی دارد و نسبت به دیگران بدگمانی ها و سوءظن های پارانوئید دارد.

نحوه حل مشکل در افراد با انواع اختلال شخصیت ( ترجمه تخصصی سایت روان)

نحوه حل مشکل در افراد با انواع اختلال شخصیت ( ترجمه تخصصی سایت روان)

در این ویدیو نشان می دهد افراد مختلف با اختلالات شخصیت چطور در برابر مشکلات مختلف تصمیم گیری میکنند و مشکل را بررسی می کنند....

س.ک.س تراپی چیست؟ ( ترجمه تخصصی سایت روان)

س.ک.س تراپی چیست؟ ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اگر چه تصور عموم بر این است که س.ک.س تراپی صرفا بر افرادی که دچار مشکلات ج.ن.سی هستند محدود می گردند لیکن از آنجا که بخشی از کار س.ک.س تراپیست ها آموزش ج.ن.سی ، آناتومی ج.ن.سی و آموزشهای بهداشت ج.ن.سی است لذا مراجعه به س.ک.س.تراپیست تلاشی است برای لذت بیشتر از زندگی ج.ن.س.ی خود و عمیق تر کردن روابط بین فردی.

نتایج 11 تا 20 از 89 مورد