چرا زحمت ازدواج را تحمل میکنیم؟

چرا زحمت ازدواج را تحمل میکنیم؟

در این فیلم کوتاه یکی از فواید ازدواج کردن بررسی شده است...

فیلم کوتاه قدرت بودن در زمان حال

فیلم کوتاه قدرت بودن در زمان حال

بر اساس کتاب اکهارت توله

👈 بودن در زمان حال چه فوایدی دارد؟
👈 آیا به این معناست که برای آینده برنامه ریزی نکنیم؟

مدیتیشن

مدیتیشن

در این فیلم نحوه صحیح مدیتیشن آموزش داده می شود...

چطور زمان خود را بهتر مدیریت کنید...

چطور زمان خود را بهتر مدیریت کنید...

از سری فیلم های مدیریت زمان

نتایج 1 تا 10 از 89 مورد