اختلال تبدیلی یا هیستری چیست؟

اختلال تبدیلی یا هیستری چیست؟

دکتر پرویز مظاهری

اختلال تبدیلی که قدیم‌ ترها هیستری نامیده می ‌شد، اختلال نسبتا شایع روان‌ پزشکی است که بازتابی از تعارضات ناخودآگاه بوده و در عین حال که وجود یک اختلال طبی دیگر را به ذهن می ‌آورد، ناشی از عوامل روان ‌شناختی است.

افسردگی یک کلمه و چندین معنا

افسردگی یک کلمه و چندین معنا

دکتر محمد رضا سرگلزایی

افراد زمانی دچار حالتی می شوند که با احساس غم ، دلتنگی ، بی حوصلگی و بی انگیزگی مشخص بوده و در این حالت نگاه آنها به خودشان ، دیگران و زندگی ، ‌نگاه خاصی شده است ...

خودشیفتگی چیست و خودشیفته کیست؟

خودشیفتگی چیست و خودشیفته کیست؟

ندا اجتماعی

خودشیفتگی، نوعی اختلال هیجانی بسیار اغراق‌آمیز است. مبتلایان به این اختلال، با سایرین همدل نیستند! ولی نیاز دارند مرتب از سوی آنان مورد تمجید واقع شوند.

خود بیمار پنداری

خود بیمار پنداری

دکتر محمد بهشتیان

خود بیمار انگاری به نوعی اشتغال ذهنی بیمار به ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی مبنی بر ابتلا یه یک بیماری جدید گفته می شود...

اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی

اشرف راضی

وضعیت هایی مانند صحبت در جمع، رفتن به جلسه امتحان، استفاده از اماکن عمومی برای بعضی افراد با اضطراب همراه است...

نتایج 41 تا 45 از 45 مورد