دوره آموزشی نیازهای ویژه ی دوران یائسگی(ویژه عموم)

دوره آموزشی نیازهای ویژه ی دوران یائسگی(ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی آموزش مهارت های حل تعارض و مذاکره (ویژه عموم)

دوره آموزشی آموزش مهارت های حل تعارض و مذاکره (ویژه عموم)

مدرس : دکتر مصطفی زارعان، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی چگونه رابطه جنسی را رضایت بخش نگه داریم؟(ویژه عموم)

دوره آموزشی چگونه رابطه جنسی را رضایت بخش نگه داریم؟(ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی، فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی پیشگیری و درمان سوء استفاده جنسی در کودکان(ویژه عموم)

دوره آموزشی پیشگیری و درمان سوء استفاده جنسی در کودکان(ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی، فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

مدرس : فاطمه نیک پرور

نتایج 31 تا 40 از 42 مورد