دوره آموزشی مقدماتی - تکمیلی ان ال پی

دوره آموزشی مقدماتی - تکمیلی ان ال پی

مدرسین : دکتر محمد رضا سرگلزایی و دکتر امیر هوشنگ باقری، زمان : بزودی اعلام خواهد شد

دوره آموزشی به همراه سوپرویژن: خانواده درمانی راهبردی استراتژیک

دوره آموزشی به همراه سوپرویژن: خانواده درمانی راهبردی استراتژیک

مدرس : دکتر روح الله بای، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی تخصصی فرآیند همدلی در روان درمانی

دوره آموزشی تخصصی فرآیند همدلی در روان درمانی

مدرس : سرکار خانم دکتر ژاله افشاری منفرد، زمان : متعاقباً اعلام می گردد

دوره جامع تربیت مربی مهارت های زندگی

دوره جامع تربیت مربی مهارت های زندگی

مدرس : مهرداد کاظم زاده عطوفی، زمان : تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک برای والدین

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک برای والدین

مدرس : آقای شمسه، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد محرک براساس رویکرد اصلی ماتریکس

دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد محرک براساس رویکرد اصلی ماتریکس

مدرس : حمیدرضا طاهری نخست، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مدیریت خشم و هیجان های منفی

دوره آموزشی مدیریت خشم و هیجان های منفی

مدرس : ضحی سعیدی، زمان : به محض تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی

مدرس : دکتر مژگان صلواتی

نتایج 31 تا 40 از 147 مورد