دومین دوره آموزشی درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

دومین دوره آموزشی درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 12 الی 14 اسفندماه 1393

دوره آموزشی مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری

دوره آموزشی مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان، زمان : 27 بهمن ماه 1393

دوره آموزشی اکت کودک و نوجوان (اهواز)

دوره آموزشی اکت کودک و نوجوان (اهواز)

مدرس : دکتر ایزدی، زمان : 23 و 24 بهمن ماه 1393

دوره تخصصی سلامت و درمان جنسی (یزد/ مقدماتی)

دوره تخصصی سلامت و درمان جنسی (یزد/ مقدماتی)

مدرس : دکتر روح الله بای، زمان : 23 و 24 بهمن ماه 1393

دوره آموزشی زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

دوره آموزشی زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

مدرس : دکتر عبدالله امیدی، زمان : 7 و 8 اسفندماه 1393

دوره آموزشی خانواده درمانی بوئن (اهواز)

دوره آموزشی خانواده درمانی بوئن (اهواز)

مدرس : دکتر اصلانی، زمان : 24 بهمن ماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (اهواز)

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (اهواز)

مدرس : عباس امان الهی، زمان : 23 بهمن ماه 1393

دوره تخصصی مشاوره قبل از ازدواج (با تاکید بر آموزش و درمان زوجی پیش از ازدواج)

دوره تخصصی مشاوره قبل از ازدواج (با تاکید بر آموزش و درمان زوجی پیش از ازدواج)

مدرسین : دکتر کیانوش زهراکار، آقای عباس سامی. زمان : 23 و 24 بهمن ماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 150 مورد