دوره آموزشی ثبت پتانسیل فراخوانده ی مغزی

دوره آموزشی ثبت پتانسیل فراخوانده ی مغزی

مدرس : دکتر وحید نجاتی، زمان : 17 ، 18 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی توانبخشی شناختی اضطراب و افسردگی

دوره آموزشی توانبخشی شناختی اضطراب و افسردگی

مدرس : دکتر وحید نجاتی، زمان : 11 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی توانبخشی شناختی حافظه و یادگیری

دوره آموزشی توانبخشی شناختی حافظه و یادگیری

مدرس: دکتر وحید نجاتی، زمان : 2 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی توانمندسازی همسران

دوره آموزشی توانمندسازی همسران

مدرس : دکتر سهیلا رفیعی

دوره آموزشی مهرطلبی

دوره آموزشی مهرطلبی

مدرس : پوریا پاک رو (روان شناس)

دوره آموزشی آرامش درون

دوره آموزشی آرامش درون

مدرس : دکتر مریم خدابخشی، زمان : یکشنبه ها (صبح)

دوره آموزشی ارزیابی و شرح حال جنسی (گرگان)

دوره آموزشی ارزیابی و شرح حال جنسی (گرگان)

مدرسین : محمود آذرخش، مهدی حاج نوروزی

دوره آموزشی-درمانی ارتباط مؤثر

دوره آموزشی-درمانی ارتباط مؤثر

مدرس : محبوبه علی محمدی

نتایج 31 تا 40 از 162 مورد