بیست و ششمین دوره تکمیلی سلامت و درمان اختلالات جنسی (بندرعباس)

بیست و ششمین دوره تکمیلی سلامت و درمان اختلالات جنسی (بندرعباس)

مدرس : دکتر روح اله بای . زمان : ۵ و ۶ آذر ماه ۱۳۹۴

دوره آموزشی مهارت نظارت بر نوجوان (ویژه والدین)

دوره آموزشی مهارت نظارت بر نوجوان (ویژه والدین)

مدرسان : دکتر شهرام محمدخانی، خانم بهار آیت مهر. زمان : تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مقدماتی فرزندپروری (ویژه والدین کودکان پیش دبستانی و دبستانی)

دوره آموزشی مقدماتی فرزندپروری (ویژه والدین کودکان پیش دبستانی و دبستانی)

مدرسان : خانم بهار آیت مهر، دکتر شهرام محمدخانی. زمان : تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی رهایی از کمرویی و اضطراب اجتماعی (ویژه عموم)

دوره آموزشی رهایی از کمرویی و اضطراب اجتماعی (ویژه عموم)

مدرسان : سامان نونهال، دکتر شهرام محمدخانی. زمان : تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مهارت زندگی (ویژه کودکان پیش دبستانی و دبستانی)

دوره آموزشی مهارت زندگی (ویژه کودکان پیش دبستانی و دبستانی)

مدرسان : دکتر شهرام محمدخانی، خانم بهار آیت مهر. زمان : تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مدیریت رفتار کودکان بیش فعال/کم تمرکز

دوره آموزشی مدیریت رفتار کودکان بیش فعال/کم تمرکز

مدرسان : دکتر جواد علاقبند راد و نوژن منصوری، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی نیازهای ویژه ی دوران یائسگی(ویژه عموم)

دوره آموزشی نیازهای ویژه ی دوران یائسگی(ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی آموزش مهارت های حل تعارض و مذاکره (ویژه عموم)

دوره آموزشی آموزش مهارت های حل تعارض و مذاکره (ویژه عموم)

مدرس : دکتر مصطفی زارعان، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی چگونه رابطه جنسی را رضایت بخش نگه داریم؟(ویژه عموم)

دوره آموزشی چگونه رابطه جنسی را رضایت بخش نگه داریم؟(ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی، فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی پیشگیری و درمان سوء استفاده جنسی در کودکان(ویژه عموم)

دوره آموزشی پیشگیری و درمان سوء استفاده جنسی در کودکان(ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی، فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

نتایج 31 تا 40 از 48 مورد