دوره آموزشی تربیت جنسی کودک برای والدین

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک برای والدین

مدرس : آقای شمسه، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد محرک براساس رویکرد اصلی ماتریکس

دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد محرک براساس رویکرد اصلی ماتریکس

مدرس : حمیدرضا طاهری نخست، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مدیریت خشم و هیجان های منفی

دوره آموزشی مدیریت خشم و هیجان های منفی

مدرس : ضحی سعیدی، زمان : به محض تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی

مدرس : دکتر مژگان صلواتی

دوره مشاوره های گروهی فرزندپروری (ویژه عموم)

دوره مشاوره های گروهی فرزندپروری (ویژه عموم)

مدرس : دکتر تقی پورابراهیم، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره مشاوره های گروهی اختلاف های زناشویی (ویژه عموم)

دوره مشاوره های گروهی اختلاف های زناشویی (ویژه عموم)

مدرس : دکتر تقی پورابراهیم، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مبانی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده

دوره آموزشی مبانی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده

مدرس : دکتر فریبا زرانی، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی کاربرد بالینی آزمون های وکسلر کودکان پیش دبستانی

دوره آموزشی کاربرد بالینی آزمون های وکسلر کودکان پیش دبستانی

مدرس : دکتر ندا نظربلند، زمان : با تکمیل ظرفیت

نتایج 31 تا 40 از 144 مورد