دوره آموزشی گروه درمانی تحلیلی با عنوان "بیداری قهرمان درون"

دوره آموزشی گروه درمانی تحلیلی با عنوان "بیداری قهرمان درون"

مدرس : دکتر اسماعیل اسدپور، زمان : متعاقباً اعلام خواهد شد.

دوره آموزشی شادکامی جنسی

دوره آموزشی شادکامی جنسی

مدرس : دکتر زینب خیرخواه، زمان : متعاقباً اعلام خواهد شد.

دوره آموزشی مربیگری مهارت های فرزندپروری

دوره آموزشی مربیگری مهارت های فرزندپروری

مدرس : دکتر اسما عاقبتی، زمان : 22 اسفندماه 1393

دوره آموزشی خیانت زناشویی: علل، نشانه‌های هشداردهنده و روش‌های مداخله

دوره آموزشی خیانت زناشویی: علل، نشانه‌های هشداردهنده و روش‌های مداخله

مدرس : دکتر شهرام محمدخانی، زمان : 27 بهمن ماه و 4 اسفندماه 1393

دوره آموزشی توانبخشی شناختی اضطراب و افسردگی

دوره آموزشی توانبخشی شناختی اضطراب و افسردگی

مدرس : دکتر وحید نجاتی تاریخ برگزاری : 11 اردیبهشت 1394

دوره آموزشی توانبخشی شناختی حافظه و یادگیری

دوره آموزشی توانبخشی شناختی حافظه و یادگیری

مدرس: دکتر وحید نجاتی تاریخ برگزاری : 4 اردیبهشت 1394

دوره آموزشی کارکرد های شناختی مغز

دوره آموزشی کارکرد های شناختی مغز

مدرس : دکتر وحید نجاتی تاریخ برگزاری : 14 اسفند 1393

دوره آموزشی توانبخشی اختلالات ADHD

دوره آموزشی توانبخشی اختلالات ADHD

مدرس : دکتر وحید نجاتی تاریخ برگزاری : 7 اسفند 1393

کارگاه طرحواره درمانی برای مشکلات ارتباطی

کارگاه طرحواره درمانی برای مشکلات ارتباطی

مدرس : آقای سعید بی نیاز/ زمان : پنج شنبه ها (30بهمن، 7 اسفند و 14 اسفند) ساعت 2 تا 8 عصر

اجرا و تفسیر روان پویشی آزمون اندریافت موضوع

Thematic Apperception Test

(TAT - CAT)

اجرا و تفسیر روان پویشی آزمون اندریافت موضوع Thematic Apperception Test (TAT - CAT)

مدرس: دکتر علیرضا عابدین


زمان: 16 و 17 بهمن ماه 93 ساعت 9:00 الی 18:00

نتایج 31 تا 40 از 150 مورد