دوره آموزشی پارافیلیا، همسکسوالیتی، ترانس سکسوالیسم و اعتیاد جنسی

دوره آموزشی پارافیلیا، همسکسوالیتی، ترانس سکسوالیسم و اعتیاد جنسی

مدرس : خانم دکتر پریسا جهانلو، زمان : 10 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی

مدرس : دکتر مژگان صلواتی

دوره آموزشی مربیگری مهارت جرات­مندی

دوره آموزشی مربیگری مهارت جرات­مندی

مدرس : دکتر یعقوب شفیعی فرد، زمان : 14 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور آگاهی(mindfulness)

دوره آموزشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور آگاهی(mindfulness)

مدرس : دکتر پروانه محمدخانی، زمان : 18 و 25 اردیبهشت ماه 1394

سومین دوره آموزشی درمان رفتاری - سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

سومین دوره آموزشی درمان رفتاری - سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 15 الی 17 اردیبهشت ماه 1394

دوره مشاوره های گروهی فرزندپروری (ویژه عموم)

دوره مشاوره های گروهی فرزندپروری (ویژه عموم)

مدرس : دکتر تقی پورابراهیم، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره مشاوره های گروهی اختلاف های زناشویی (ویژه عموم)

دوره مشاوره های گروهی اختلاف های زناشویی (ویژه عموم)

مدرس : دکتر تقی پورابراهیم، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مبانی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده

دوره آموزشی مبانی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده

مدرس : دکتر فریبا زرانی، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی کاربرد بالینی آزمون های وکسلر کودکان پیش دبستانی

دوره آموزشی کاربرد بالینی آزمون های وکسلر کودکان پیش دبستانی

مدرس : دکتر ندا نظربلند، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی رویکرد درمانی رفتاری - شناختی (CBT)

دوره آموزشی رویکرد درمانی رفتاری - شناختی (CBT)

مدرس : دکتر ابوالقاسم خوش کنش، زمان : با تکمیل ظرفیت

نتایج 31 تا 40 از 187 مورد