دوره آموزشی کاربرد بالینی آزمون های وکسلر کودکان پیش دبستانی

دوره آموزشی کاربرد بالینی آزمون های وکسلر کودکان پیش دبستانی

مدرس : دکتر ندا نظربلند، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی رویکرد درمانی رفتاری - شناختی (CBT)

دوره آموزشی رویکرد درمانی رفتاری - شناختی (CBT)

مدرس : دکتر ابوالقاسم خوش کنش، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی اختلال های جنسی

دوره آموزشی اختلال های جنسی

مدرس : دکتر محسن دهقانی، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

دوره آموزشی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

مدرس : مهرنوش اثباتی، زمان : بهار 1394

دومین دوره جامع تربیت درمانگر شناختی- رفتاری

دومین دوره جامع تربیت درمانگر شناختی- رفتاری

مدرس : دکتر شهرام محمدخانی، زمان : روزهای دوشنبه

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک (کرج)

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک (کرج)

مدرس : فاطمه غفاری (کارشناس ارشد مشاوره خانواده)

دوره آموزشی مهارتهای ارتباط زناشویی (کرج)

دوره آموزشی مهارتهای ارتباط زناشویی (کرج)

مدرس : آقای محمد یوسف مهجوری

دوره آموزشی مهارتهای زندگی (کرج)

دوره آموزشی مهارتهای زندگی (کرج)

مدرس : دکتر محمود نودرگاه فرد

نتایج 31 تا 40 از 138 مورد