دوره آموزشی اصول مصاحبه بالینی با سوء مصرف کنندگان مواد

دوره آموزشی اصول مصاحبه بالینی با سوء مصرف کنندگان مواد

مدرس : آقای روح الله حدادی، با نظارت آقای دکتر رضا رستمی. زمان : 13 و 14 مردادماه 1394

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 22 مردادماه 1394

دوره آموزشی درمان اختلالات یادگیری مقدماتی

دوره آموزشی درمان اختلالات یادگیری مقدماتی

مدرس : آقای دکتر مصطفی تبریزی، آقای دکتر علیرضا تبریزی. زمان : 5، 6، 12 و 13 شهریورماه 1394

دوره آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر) (شیراز)

دوره آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر) (شیراز)

مدرس : دکتر سید محسن اصغری نکاح، زمان : 22 و 23 مردادماه 1394

دوره آموزشی مهارت های ارتباط موثر زناشویی (ویژه عموم)

دوره آموزشی مهارت های ارتباط موثر زناشویی (ویژه عموم)

مدرس : مهرنوش اثباتی، زمان : 21 مردادماه 1394

دوره آموزشی کامل درمان شناختی رفتاری وسواس

دوره آموزشی کامل درمان شناختی رفتاری وسواس

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 19 و 20 مرداماه 1394

دوره آموزشی هیپنوتیزم درمانی

دوره آموزشی هیپنوتیزم درمانی

مدرس : دکتر بهشتیان. زمان : 18، 19، 25، 26 و 28 مردادماه 1394

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری فوبی اجتماعی با تاکید بر مدل هافمن

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری فوبی اجتماعی با تاکید بر مدل هافمن

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 18 مرداماه 1394

دوره آموزشی مداخله در شکست های عاطفی: مداخله براساس ویژگی های بومی

دوره آموزشی مداخله در شکست های عاطفی: مداخله براساس ویژگی های بومی

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 17 مرداماه 1394

دوره آموزشی ارزیابی کارکردهای شناختی مغز

دوره آموزشی ارزیابی کارکردهای شناختی مغز

مدرس : جناب آقای دکتر وحید نجاتی، زمان : 14 و 15 مردادماه 1394

نتایج 1 تا 10 از 154 مورد