دوره آموزشی مقابله با اضافه وزن: راه های نوین روان شناختی

دوره آموزشی مقابله با اضافه وزن: راه های نوین روان شناختی

مدرس : سپیده بخت، زمان : 12 شهریورماه 1394

دوره آموزشی پرورش هوش هیجانی

دوره آموزشی پرورش هوش هیجانی

مدرس: سعید بی نیاز، زمان : 17 و 24 شهریورماه 1394

دوره آموزشی پرشور کردن زندگی مشترک

دوره آموزشی پرشور کردن زندگی مشترک

مدرس : غلامرضا میناخانی، زمان : 17، 19، 24 و 26 شهریورماه 1394

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی (اهواز)

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی (اهواز)

مدرس : دکتر ایران داودی، زمان : 12 و 13 شهریورماه 1394

دوره آموزشی خیانت زناشویی، علل و عوامل

دوره آموزشی خیانت زناشویی، علل و عوامل

مدرس : خانم دکتر پریسا جهانلو، زمان : 12 شهریورماه 1394

دوره آموزشی آشنایی با آزمون های عینی و فرافکن

دوره آموزشی آشنایی با آزمون های عینی و فرافکن

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 12 و 13 شهریورماه 1394

دوره آموزشی خلاقیت درمانی

دوره آموزشی خلاقیت درمانی

مدرس : دکتر پیر خائفی، زمان : 11 شهریورماه 1394

دوره آموزشی شناخت و درمان اختلالات جنسی

دوره آموزشی شناخت و درمان اختلالات جنسی

مدرس : خانم دکتر پریسا جهانلو، زمان : 11 و 12 شهریورماه 1394

دوره آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری

دوره آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری

مدرس : خانم دکتر منصوره السادات صادقی، زمان : 25 الی 27 شهریورماه 1394

نتایج 1 تا 10 از 145 مورد