دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کودک

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کودک

مدرس : خانم دکتر یوسفی ، زمان : پنجشنبه۱۳ و جمعه ۱۴ اسفند 1394

دوره آموزشی مربیگری پرورش خلاقیت

دوره آموزشی مربیگری پرورش خلاقیت

مدرس : خانم دکتر افضلی، زمان : 29 بهمن و 6 اسفند

دوره آموزشی مداخله در بحران خودکشی

دوره آموزشی مداخله در بحران خودکشی

مدرس: دکتر احسان فتوحی ، زمان :8 بهمن 1394

دوره آموزشی گروه درمانی افسردگی و اضطراب (اصفهان)

دوره آموزشی گروه درمانی افسردگی و اضطراب (اصفهان)

مدرس : استاد میرزایی ، زمان : چهارشنبه های هر هفته در زمستان 1394

درمان شناختی رفتاری cbt اختلالات اضطرابی و خلقی (اصفهان)

درمان شناختی رفتاری cbt اختلالات اضطرابی و خلقی (اصفهان)

مدرس: دکتر دکتر مهدی اصفهانی ، زما : 29 و 30 بهمن 1394

دوره آموزشی غنی سازی ازدواج (اصفهان)

دوره آموزشی غنی سازی ازدواج (اصفهان)

مدرس: دکتر رضا شریفی، زمان :13 و 14 اسفند ماه 1394

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی  بر اساس DSM-5 ( ویژه روانشناسان و روانپزشکان)

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 ( ویژه روانشناسان و روانپزشکان)

مدرس : دکتر فاطمه زرگر ( عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، زمان : 11،18،25 بهمن و 2 اسفند 1394

دوره آموزشی درمان های انفرادی هیجان مدار EFT

دوره آموزشی درمان های انفرادی هیجان مدار EFT

مدرس: همایون ذوالفقاری نیا، زمان : 1 و 2 بهمن 1394

نتایج 1 تا 10 از 45 مورد