دوره آموزشی کاربرد نوروفیدبک در اختلالات روانپزشکی و روانشناختی

مدرس: امیر جهانیان، مهدی پارسا، رسول سلطانی ، زمان : خرداد 1395

دوره آموزشی مبانی رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (مشهد)

دوره آموزشی مبانی رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (مشهد)

مدرس: دکتر علیرضا طهماسب ، زمان : 11-13 شهریور 1395

دوره آموزشی تربیت زوج درمانگر (مشهد)

دوره آموزشی تربیت زوج درمانگر (مشهد)

مدرس: دکتر علی محمد نظری، زمان : 13 - 14 خرداد

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل ( مقدماتی )

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل ( مقدماتی )

زمان : خرداد 1395 ، مدرس: مهدی اسماعیلی

دوره آموزشی تربیت جنسی نوجوان

دوره آموزشی تربیت جنسی نوجوان

مدرس: آرش رمضانی ، زمان : 21 خرداد 1395

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک

مدرس: آرش رمضانی ، زمان : 20 خرداد 1305

کارگاه آموزش علم فرزندپروری ( مشهد)

کارگاه آموزش علم فرزندپروری ( مشهد)

مدرس: دکتر سید امیر امین یزدی، زمان: تکمیل ظفیت

نتایج 1 تا 10 از 41 مورد