دوره آموزشی مهارت های فرزند پروری

دوره آموزشی مهارت های فرزند پروری

مدرس: دکتر ریحانه نظیری راد ، زمان : 3 بهمن

دوره آموزشی جامع تخصصی اختلالات

دوره آموزشی جامع تخصصی اختلالات

مدرس:دکتر محمد ابداهیم مداحی ، زمان: 2 بهمن 1395

هشتمین دوره جامع تربیت درمانگر ISTDP

هشتمین دوره جامع تربیت درمانگر ISTDP

مدرس:دکتر مهدی رضا سرافراز ، زمان: ۲۱بهمن 1395

ششمین دوره ارزیابی جامع شخصیتی SWAP

ششمین دوره ارزیابی جامع شخصیتی SWAP

مدرس:دکتر مهدی رضا سرفراز زمان: بهمن 1395

دوره آموزشی ACT مقدماتی

دوره آموزشی ACT مقدماتی

زمان:2-3 بهمن 1395 ، مدرس:دکتر حمید پورشریفی

دوره آموزشی مصاحبه انگیزشی

دوره آموزشی مصاحبه انگیزشی

زمان: 17 دی 1395، مدرس: دکتر حمید پورشریفی

دوره آموزشی زوج درمانی: درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری

دوره آموزشی زوج درمانی: درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری

زمان: اردیبهشت تا شهریور 1396، مدرس: دکتر منصوره سادات صادقی

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (همراه با کار عملی)

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (همراه با کار عملی)

زمان:فروردین تا خرداد ١٣٩٦ .... مدرس: دکتر کارینه طهماسیان

نتایج 1 تا 10 از 53 مورد