دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف

دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف

مدرس: دکتر ابوالفضل محمدی ، زمان: فروردین 1396

دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "

دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "

مدرس:دکتر آرش رمضانی، زمان: فروردین 1396

دوره طرحواره درمانی

دوره طرحواره درمانی

مدرس: دکتر حسن حمیدپور، زمان: فروردین 1396

دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی

دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی

مدرس:دکتر محمدعلی بشارت زمان: 10-12 اسفند

هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف

هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف

مدرس:دکتر مهدی منوچهری زمان: از اسفند 1395 الی اردیبهشت 1396

سومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق

سومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق

مدرس: دکتر منصوره سادات صادقی، زمان: 5-6 اسفند1395

دوره آموزشی مهارت های فرزند پروری

دوره آموزشی مهارت های فرزند پروری

مدرس: دکتر ریحانه نظیری راد ، زمان : 3 بهمن

نتایج 1 تا 10 از 50 مورد