دوره جامع آموزشی اچ.ای.وی

دوره جامع آموزشی اچ.ای.وی

مدرسین: پرنیان جباری، ساینا مردانی دشتی، لعیا اوحدی، فرناز قنادی و آرش سلطانی نژاد، زمان : 12 آذرماه 1394

دوره آموزشی MBTI (دوره ۴۰)

دوره آموزشی MBTI (دوره ۴۰)

مدرسین : دکتر علیرضا شیری، ارسام هورداد (مدرس کمکی)، زمان : 27 و 29 آذرماه 1394

دوره آموزشی مدیریت خشم

دوره آموزشی مدیریت خشم

مدرس : دکتر بنی‌‎هاشمی، زمان : 24 آذرماه 1394

دوره  آموزشی بیش‌فعالی بر اساس CBT

دوره آموزشی بیش‌فعالی بر اساس CBT

مدرس : دکتر سیما قدرتی، زمان : 18 آذرماه 1394

دوره آموزشی SPSS پیشرفته

دوره آموزشی SPSS پیشرفته

مدرس : دکتر صادقی، زمان : 15 و 22 آذرماه 1394

دوره آموزشی آشنایی مهارت ‌ها و فنون مشاوره شغلی

دوره آموزشی آشنایی مهارت ‌ها و فنون مشاوره شغلی

مدرس : دکتر زارع بهرام آبادی، زمان : 14 آذرماه 1394

دوره آموزشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر تروما در درمان PTSD

دوره آموزشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر تروما در درمان PTSD

مدرس : دکتر مژگان صلواتی، زمان : از 26 آذرماه 1394

دوره آموزشی شکست در ازدواج و روابط بی سرانجام (اصفهان)

دوره آموزشی شکست در ازدواج و روابط بی سرانجام (اصفهان)

مدرس : استاد میرزائی، زمان : از 12 آذرماه 1394

دوره آموزشی توانبخشی شناختی حافظه و اختلالات یادگیری

دوره آموزشی توانبخشی شناختی حافظه و اختلالات یادگیری

مدرس : دکتر وحید نجاتی، زمان : 26 و 24 آذرماه 1394

دومین دوره جامع تربیت مشاور و درمانگر جنسی

دومین دوره جامع تربیت مشاور و درمانگر جنسی

مدرسین : جناب آقای دکتر سید علی آذین، جناب آقای دکتر فرشید مرادیان. آخرین مهلت ارسال رزومه : 21 آذرماه 1394

نتایج 1 تا 10 از 71 مورد