دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد محرک براساس رویکرد اصلی ماتریکس

دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد محرک براساس رویکرد اصلی ماتریکس

مدرس : حمیدرضا طاهری نخست، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی روابط ابژه (درمان 2)

دوره آموزشی روابط ابژه (درمان 2)

مدرس : دکتر محمود دهقانی، زمان : از 24 اردیبشت ماه 1394

دوره آموزشی روابط ابژه (درمان 1)

دوره آموزشی روابط ابژه (درمان 1)

مدرس : دکتر محمود دهقانی، زمان : از 15 اردیبشت ماه 1394

دوره آموزشی خودشناسی مبتنی بر روانشناسی تحلیلی یونگ

دوره آموزشی خودشناسی مبتنی بر روانشناسی تحلیلی یونگ

مدرس : آقای عبدالله مروارید، زمان : 20 و 27 اردیبهشت ماه ، 3، 10، 17، 24 و 31 خردادماه و 7 تیرماه 1394

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (ترم ۳) و آغاز چهارمین دوره آشنایی حرفه ای با نظریه «کودک، بالغ، والد» (مقدماتی- ترم ۱) برای زندگی توانگرانه

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (ترم ۳) و آغاز چهارمین دوره آشنایی حرفه ای با نظریه «کودک، بالغ، والد» (مقدماتی- ترم ۱) برای زندگی توانگرانه

مدرس : دکتر بابک اکبری.ترم اول(زمان : 17، 24، 31 اردیبشت ماه و 7، 21 خردادماه 1394)، ترم سوم(زمان : 16، 23، 30 اردیبهشت ماه و 6، 20 خردادماه 1394)

دوره آموزشی درمانگاه احساسات

دوره آموزشی درمانگاه احساسات

مدرس : استاد میرزائی، زمان : 16، 23 و 30 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی نبوغ عاطفی (اولین دوره ارتباط عاطفی موثرتر)

دوره آموزشی نبوغ عاطفی (اولین دوره ارتباط عاطفی موثرتر)

مدرس : دکتر شیری، زمان : 17، 21، 24، 31 اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی شخصیت سالم تر من

دوره آموزشی شخصیت سالم تر من

مدرسین : دکتر شیری، دکتر عالیا شکیبا، خانم سوسن معین، زمان : 15، 22، 29 اردیبهشت ماه و 5، 19 خردادماه 1394

دوره آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات اضطرابی کودکان (شیراز)

دوره آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات اضطرابی کودکان (شیراز)

مدرس : دکتر سید محسن اصغری نکاح، زمان : 17 و 18 اردیبهشت ماه 1394

دومین دوره آموزشی زوج درمانگری رفتاری - سیستمی

دومین دوره آموزشی زوج درمانگری رفتاری - سیستمی

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 29، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1394

نتایج 1 تا 10 از 176 مورد