دوره آموزشی تمرین عملی مهارت های مشاوره فردی

دوره آموزشی تمرین عملی مهارت های مشاوره فردی

مدرس : دکتر یاسر مدنی، زمان : 1 و 2 مردادماه 1393

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال اضطراب فراگیر

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال اضطراب فراگیر

مدرس : دکتر ابوالفضل محمدی، زمان : 2 مردادماه 1394

دوره آموزشی آزمون های روانشناختی دو (اهواز)

دوره آموزشی آزمون های روانشناختی دو (اهواز)

مدرس : دکتر ایران داودی، زمان : 8 و 9 مردادماه 1394

دوره آموزشی آزمون های روانشناختی یک (اهواز)

دوره آموزشی آزمون های روانشناختی یک (اهواز)

مدرس : دکتر ایران داودی، زمان : 1 و 2 مردادماه 1394

دوره آموزشی گشتالت درمانی در عمل (مقدماتی و تکمیلی)

دوره آموزشی گشتالت درمانی در عمل (مقدماتی و تکمیلی)

مدرس : دکتر اکبری، زمان : 21 و 23 مردادماه 1394

اولین دوره مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

اولین دوره مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

مدرسین : دکتر محمدخانی، دکتر علیلو، زمان : 24، 25 و 26 تیرماه 1394

دوره آموزشی ارتباط موثر با خود و دیگران (ویژه مجردها)

دوره آموزشی ارتباط موثر با خود و دیگران (ویژه مجردها)

مدرس : استاد معرفت. زمان : 15، 22، 29 تیرماه و 5، 12، 19، 26 مردادماه و 2 شهریورماه 1394

کافه آگاهی (افسون واژه ها)

کافه آگاهی (افسون واژه ها)

مدرس : دکتر محمدرضا سرگلزائی، زمان : 24 تیرماه 1394

دوره آموزشی راهبردهای تنظیم هیجانی: طرحواره درمانی هیجانی

دوره آموزشی راهبردهای تنظیم هیجانی: طرحواره درمانی هیجانی

مدرس : دکتر جعفر حسنی، زمان : 31 تیرماه و 1 مردادماه 1394

نتایج 1 تا 10 از 151 مورد