دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (T.A 1)

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (T.A 1)

مدرس : آقای دکتر بهزادی، زمان : 19 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل پیشرفته ( T.A 2 )

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل پیشرفته ( T.A 2 )

مدرس : آقای دکتر بهزادی، زمان : 18 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل پیشرفته (T.A 2)

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل پیشرفته (T.A 2)

مدرس : آقای دکتر بهزادی، زمان : 17 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی بازی های زندگی

دوره آموزشی بازی های زندگی

مدرس : آقای دکتر بهزادی، زمان : 16 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی وکسلر کودکان، پیش دبستانی و بزرگسالان

دوره آموزشی وکسلر کودکان، پیش دبستانی و بزرگسالان

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 28 ، 29 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی بازخوانی "ضمیرناآگاه" (فروید 1915)

دوره آموزشی بازخوانی "ضمیرناآگاه" (فروید 1915)

مدرس : دکتر سید حسین مجتهدی، زمان : از 20 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی The Freudian Unconscious and Ours

دوره آموزشی The Freudian Unconscious and Ours

مدرس : خانم فریده عیسی وند، زمان : از 20 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی از دیدگاه روانکاوی

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی از دیدگاه روانکاوی

مدرس : دکتر سید حسین مجتهدی، زمان : از 19 فروردین ماه 1394

دوره آموزشی روابط ابژه (درمان)

دوره آموزشی روابط ابژه (درمان)

مدرس : دکتر محمود دهقانی، زمان : فروردین ماه 1394

دومین دوره کارورزی همراه با سوپرویژن

دومین دوره کارورزی همراه با سوپرویژن

مدرس : دکتر شهرام محمدخانی، شروع دوره : از اول خردادماه 1394

نتایج 1 تا 10 از 166 مورد