دوره آموزشی درمان اختلال دوقطبی با رویکرد رفتاری - شناختی

دوره آموزشی درمان اختلال دوقطبی با رویکرد رفتاری - شناختی

مدرس : خانم دکتر بنفشه فرزین را، زمان : 30 بهمن ماه و 7 اسفندماه 1393

دوره آموزشی آشنایی با نرم‌افزار LISREL

دوره آموزشی آشنایی با نرم‌افزار LISREL

مدرس : خانم دکتر مریم محسن پور، زمان : 15 بهمن ماه 1393

دوره آموزشی مداخله در عهدشکنی زناشویی (اهواز)

دوره آموزشی مداخله در عهدشکنی زناشویی (اهواز)

مدرس : عباس امان الهی، زمان : 30 بهمن ماه و 1 اسفندماه 1393

دوره آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (اصفهان)

دوره آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (اصفهان)

مدرس : دکتر اصغری نکاح، زمان : 30 بهمن ماه و 1 اسفندماه 1393

کارگاه CBT دوره پیشرفته (درمان)

کارگاه CBT دوره پیشرفته (درمان)

مدرس : دکتر عباس رمضانی فرانی، زمان : 30 بهمن ماه الی 21 اسفندماه 1393

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی

مدرس : دکتر حمید یعقوبی، زمان : 30 بهمن ماه و 1 اسفندماه 1393

دوره تخصصی تشخیص و درمان مشکلات و اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان

دوره تخصصی تشخیص و درمان مشکلات و اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان

مدرسین : دکتر کیانوش زهراکار، آقای عباس سامی. زمان : 30 بهمن ماه و 1 اسفندماه 1393

دوره آموزشی زوج درمانی شناختی-رفتاری

دوره آموزشی زوج درمانی شناختی-رفتاری

مدرس : مهرنوش اثباتی، زمان : 30 بهمن ماه 1393

دوره آموزشی مبانی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره آموزشی مبانی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

مدرس : دکتر فریبا زرانی، زمان : 29 بهمن ماه 1393

دوره آموزشی مدیریت استرس

دوره آموزشی مدیریت استرس

مدرس : فاطمه نوربالا، زمان : به محض تکمیل ظرفیت

نتایج 1 تا 10 از 150 مورد