دوره آموزشی ارزیابی و فنون مصاحبه تشخیصی

دوره آموزشی ارزیابی و فنون مصاحبه تشخیصی

مدرس : دکتر محمد حاتمی، زمان : 15 اسفندماه 1393

دوره آموزشی ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات رفتاری کودکان

دوره آموزشی ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات رفتاری کودکان

مدرس : دکتر امیرهوشنگ مهریار، زمان : 15، 16 اسفندماه 1393

دوره آموزشی ارتقاء روابط همسران و آموزش های قبل و بعد از ازدواج

دوره آموزشی ارتقاء روابط همسران و آموزش های قبل و بعد از ازدواج

مدرس : دکتر محسن لواسانی، زمان : 14 اسفندماه 1393

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

مدرس : دکتر صلواتی، زمان : 22 و 23 اسفندماه 1393

دوره آموزشی بازی درمانی ویژه بیش فعالی/نقص توجه (اصفهان)

دوره آموزشی بازی درمانی ویژه بیش فعالی/نقص توجه (اصفهان)

مدرس : دکتر اصغری نکاح، زمان : 21 و 22 اسفندماه 1393

دوره آموزشی مداخله در عهدشکنی زناشویی (اهواز)

دوره آموزشی مداخله در عهدشکنی زناشویی (اهواز)

مدرس : امان الهی، زمان : 21 و 22 اسفندماه 1393

دوره آموزشی تله شادمانی

دوره آموزشی تله شادمانی

مدرس : علی فیضی، زمان : 20 اسفندماه 1393

دوره آموزشی اختلالات یادگیری: آنچه والدین باید بدانند

دوره آموزشی اختلالات یادگیری: آنچه والدین باید بدانند

مدرس : سارا آقایی ثابت، زمان : 17 اسفندماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 147 مورد