الکلیسم ( ترجمه تخصصی سایت روان)

الکلیسم ( ترجمه تخصصی سایت روان)

الکلیسم‌ عبارت‌ است‌ از وابستگی‌ فیزیولوژیک‌ (جسمانی‌) و روانی‌ به‌ الکل‌، که‌ موجب‌ بروز بیماری‌های‌ مزمن‌ و بروز مشکل‌ در روابط‌ بین‌ فردی‌ و مشکلات‌ خانوادگی‌ و کاری‌ می‌شود..

اعتیاد...

اعتیاد...

در این انیمیشن تاثیر دراز مدت مصرف مواد را مشاهده خواهید کرد...

نتایج 1 تا 3 از 3 مورد