چرا زحمت ازدواج را تحمل میکنیم؟

چرا زحمت ازدواج را تحمل میکنیم؟

در این فیلم کوتاه یکی از فواید ازدواج کردن بررسی شده است...

موانع ارتباطی در کار ( ترجمه تخصصی سایت روان)

موانع ارتباطی در کار ( ترجمه تخصصی سایت روان)

در این ویدیو موانعی که ممکن است در شرکت هاو سازمان های مختلف بین کارمندان خود شرکت یا کارمندان شعبه های دیگر ایجاد شود را میبینید...

اسکیزوفرنی ... ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اسکیزوفرنی ... ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اسکیزوفرنی یک بیماری واحد نیست. بلکه اسکیزوفرنی به گروهی از بیماری ها با سبب شناسی، سیر و سرانجام متفاوت اطلاق می شود که به علت نشانه های مشترک بالینی تحت یک عنوان نامیده می شوند. این علایم متفاوت مربوط به اندیشه، عاطفه، ادراک و رفتار است. در این بیماری ها هوش و قوای شناختی به طور نسبی کمتر دچار نارسایی می گردد. اسکیزوفرنی نمونه اصلی از انواع روان پریشی می باشد.در این ویدیو اسکیزوفرنی به زبان ساده توضیح داده شده است....

هوش هیجانی...

هوش هیجانی...

ویدیو کوتاه در خصوص هوش هیجانی...

نتایج 1 تا 10 از 16 مورد