چرا وقتتان را هدر می دهید؟

چرا وقتتان را هدر می دهید؟

تا به حال برایتان پیش آمده که کارهایی مثل گرفتن وقت برای دکتر، تمیز کردن انبار، پرداخت مالیات را برای مدت زیادی به تعویق بندازید؟ همه ی ما گاهی اوقات کارهایمان را به تعویق می اندازیم ولی اگر همیشه برای تمام کردن کارهایتان مشکل دارید ممکن است پای مشکل بزرگتری در میان باشد

مهارت خود آگاهی و اولین گام : شناخت احساسات منفی

مهارت خود آگاهی و اولین گام : شناخت احساسات منفی

سایت های منبع/ سایت روان ( با کمک از نگارش دکتر ندا علی بیگی ،نسرین صفری)

می ترسم موفق نشوم... ( قسمت دوم)

می ترسم موفق نشوم... ( قسمت دوم)

دریس بورجاید / سایت روان

می ترسم موفق نشوم... ( قسمت اول)

می ترسم موفق نشوم... ( قسمت اول)

دریس بورجاید / سایت روان

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻋـﻮارض ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ به شمار می رود

مهارت ارتباط غیر کلامی در محیط کار

مهارت ارتباط غیر کلامی در محیط کار

جسی لاندر/ سایت روان

ارتباط به معنی انتقال اطلاعات از یک فرد به فرد دیگر است. بیش تر مردم، حدود 75 درصد زمان بیداری خود را صرف برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات، افکار و عقاید با دیگران می کنند. ارتباط کلامی، در قالب زبان و کلمات انجام می شود در حالی که ارتباط غیر کلامی، این گونه نیست و بیش ترین ارتباط ما با دیگران، از این طریق است.

سبک های یادگیری

سبک های یادگیری

از سبک یادگیری ترجیحی خود آگاه شوید

امی کارلسون/فاطمه پوران

هدف گزاری شخصی در سال جدید

هدف گزاری شخصی در سال جدید

جین استون/فاطمه پوران

نتایج 1 تا 10 از 22 مورد