بانک دانلود ویژه روانشناسان عضو
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R  (فرم بلند)

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI-R (فرم بلند)

آزمون نئو (فرم بلند - 240 سوالی) یکی از معتبرترین آزمون های ارزیابی شخصیت در دنیا به حساب می آید که می تواند روی هم رفته 30 عامل در شخصیت افراد را با دقت بسیار بالایی بسنجد.

والدین و فرزندان

والدین و فرزندان

اولین مرجع کلیدی در زندگی و کار موفق

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک گروه واژه تشکیل می شود که معمولاً تعداد آنها به 100 می رسد و هر کدام به عنوان محرک به کار می رود.

اثر بخشی آموزش مهارت‌ های حل مسئله بر تعامل والد - کودک

اثر بخشی آموزش مهارت‌ های حل مسئله بر تعامل والد - کودک

فصلنامه علمی - پژوهشی روان شناسی تحولی

روان شناسی اضطراب

روان شناسی اضطراب

روب‍رت‌ ه‍ن‍دل‍ی‌، پ‍ال‍ی‍ن‌ ن‍ف‌/مهدی قراچه داغی

نتایج 11 تا 20 از 235 مورد