براستی اعتیاد چیست..؟

براستی اعتیاد چیست..؟

اگر به چیزی اعتیاد دارید بدانید تنها شما نیستید. با توجه به آمار ها، از هر سه نفر یک نفر به چیزی معتاد است.اعتیاد به عنوان نداشتن کنترل بر انجام چیزی است. مصرف و استفاده از چیزی یا انجام کاری که برای فرد مضر می باشد تعریف شده است.

از حشیش چه می دانید ؟

از حشیش چه می دانید ؟

تحرییه سایت کانابیس / سایت روان

رقص با مرگ ( اکستازی) قسمت دوم

رقص با مرگ ( اکستازی) قسمت دوم

تحرییه سایت drugfreeworld / سایت روان

رقص با مرگ ( اکستازی) قسمت اول

رقص با مرگ ( اکستازی) قسمت اول

تحرییه سایت drugfreeworld / سایت روان

سیگار و سلامت روان

سیگار و سلامت روان

Dr Jonathan Campion

"گام هایی برای ترک سیگار"

"گام هایی برای ترک سیگار"

لارنس رابینسون/فاطمه پوران

اعتیاد به رایانه و اینترنت

اعتیاد به رایانه و اینترنت

جیم اسمیت/فاطمه پوران

در حالی که صرف وقت در اینترنت می تواند مفید و سازنده باشد، استفاده افراطی از اینترنت ممکن است...

غلبه بر وابستگی به مواد

غلبه بر وابستگی به مواد

جین سگال، فاطمه پوران

زمانی که شما در گیر وابستگی به مواد هستید ، شاید رهایی به نظرتان هدفی غیرممکن برسد...

علایم و نشانه های فیزیکی اعتیاد

علایم و نشانه های فیزیکی اعتیاد

امراله قاضی

اعتیاد به هرگونه وابستگی جسمی یا روانی که به گونه ای منفی زندگی فرد را متاثر سازد اطلاق می شود و در واقع بیماری است با ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی...

تأثیراات اعتیاد بر خانواده

تأثیراات اعتیاد بر خانواده

مژگان بنگر

مخرب ترین معضل خانواده اعتیاد است. کودکان والدین معتاد و الکلی در خانه ای بزرگ می شوند که فضای آن توأم با بدرفتاری ، طرد و بی توجهی است...

نتایج 1 تا 10 از 15 مورد