روان
20 دی 1395
چاپ چاپ

دوره آموزشی زوج درمانی: درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری

زمان: اردیبهشت تا شهریور 1396، مدرس: دکتر منصوره سادات صادقی

http://ravvan.com/fa/content/42916