روان
20 دی 1395
چاپ چاپ

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (همراه با کار عملی)

زمان:فروردین تا خرداد ١٣٩٦ .... مدرس: دکتر کارینه طهماسیان

http://ravvan.com/fa/content/42914