پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 122

؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 194

خواهرم

6 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 88

نحوه برخورد با توهین افراد

3 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 89

ازدواج

3 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 69

کنکور

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 35

تحصیلی

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 58

تربیت فرزند

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 59

حساسم

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 52

بی حوصلگی

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 281

خیانت همسر

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 87

ایا افسرده ام؟

1 شهریور 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 89

می خواهم تغییر کنم

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 48

مالی

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 74

معیار ازدواج

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 86

ازدواج طلاق

1 شهریور 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 116

چمه؟

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 70

تغییر شخصیت

1 شهریور 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 107

دوقطبی بودن نامزدم

1 شهریور 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 64

وسواس

1 شهریور 1395 ساعت 19:13

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 45

خستگی

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

نتایج 41 تا 60 از 6106 مورد