پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 133

؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 218

خواهرم

6 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 101

نحوه برخورد با توهین افراد

3 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 98

ازدواج

3 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 80

کنکور

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 41

تحصیلی

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 69

تربیت فرزند

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 63

حساسم

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 55

بی حوصلگی

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 327

خیانت همسر

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 104

ایا افسرده ام؟

1 شهریور 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 103

می خواهم تغییر کنم

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 53

مالی

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 85

معیار ازدواج

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 95

ازدواج طلاق

1 شهریور 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 141

چمه؟

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 82

تغییر شخصیت

1 شهریور 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 135

دوقطبی بودن نامزدم

1 شهریور 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 81

وسواس

1 شهریور 1395 ساعت 19:13

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 48

خستگی

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

نتایج 41 تا 60 از 6106 مورد