پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 722

مشکل خانوادگی

27 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 338

راه حل

27 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 320

خجالتی

24 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 330

کمبود اعتماد به نفس

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 188

شوهر معتاد

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 464

وسواس فکری

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 372

دوران عاشقی

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 295

بلاتکلیفی

24 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 438

کسی منو نمی خواد

24 شهریور 1395 ساعت 19:24

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 314

ازدواج با اختلاف سن

20 شهریور 1395 ساعت 19:47

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 180

بدبینی

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 241

طلاق

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 298

عشق قبلی

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 164

ازدواج بدون رضایت خانواده

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 228

روانشناسی کودک

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 186

تصمیم برای ادامه تحصیل

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 323

افسردگی

17 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 256

استرس

17 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 846

ارتباط با جنس مخالف

20 شهریور 1395 ساعت 19:31

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 1154

چگونه زود رنج نباشم؟

20 شهریور 1395 ساعت 19:32

نتایج 1 تا 20 از 6106 مورد