پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
عمومی
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 677

کمبود اعتماد به نفس

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 92

بی تفاوتی

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 174

؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 78

حساسم

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 70

بی حوصلگی

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 127

می خواهم تغییر کنم

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 67

خستگی

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 72

درمانده

27 مرداد 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 90

مشکل برادر

27 مرداد 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 77

عصبانیت در روابط اجتماعی

25 مرداد 1395 ساعت 18:55

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 110

ترس از دعوا و مبارزه

20 مرداد 1395 ساعت 19:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 62

اعتماد به نفس

20 مرداد 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 111
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 50
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 77

خیلی زود گریه می کنم

13 مرداد 1395 ساعت 19:37

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 79
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 72

عدم اعتماد بنفس

2 مرداد 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 128
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 65

اختلاف با مادرم

19 تیر 1395 ساعت 17:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 117

چرا سوالم مطرح نشد ؟

14 تیر 1395 ساعت 19:15

نتایج 1 تا 20 از 865 مورد