پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
عمومی
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 418

کمبود اعتماد به نفس

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 78

بی تفاوتی

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 133

؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 63

حساسم

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 55

بی حوصلگی

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 103

می خواهم تغییر کنم

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 48

خستگی

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 56

درمانده

27 مرداد 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 72

مشکل برادر

27 مرداد 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 47

عصبانیت در روابط اجتماعی

25 مرداد 1395 ساعت 18:55

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 71

ترس از دعوا و مبارزه

20 مرداد 1395 ساعت 19:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 48

اعتماد به نفس

20 مرداد 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 83
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 45
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 57

خیلی زود گریه می کنم

13 مرداد 1395 ساعت 19:37

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 61
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 62

عدم اعتماد بنفس

2 مرداد 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 97
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 44

اختلاف با مادرم

19 تیر 1395 ساعت 17:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 100

چرا سوالم مطرح نشد ؟

14 تیر 1395 ساعت 19:15

نتایج 1 تا 20 از 866 مورد