پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
عمومی
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 474

کمبود اعتماد به نفس

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 80

بی تفاوتی

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 140

؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 65

حساسم

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 57

بی حوصلگی

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 106

می خواهم تغییر کنم

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 50

خستگی

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 60

درمانده

27 مرداد 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 74

مشکل برادر

27 مرداد 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 49

عصبانیت در روابط اجتماعی

25 مرداد 1395 ساعت 18:55

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 76

ترس از دعوا و مبارزه

20 مرداد 1395 ساعت 19:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 48

اعتماد به نفس

20 مرداد 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 88
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 45
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 59

خیلی زود گریه می کنم

13 مرداد 1395 ساعت 19:37

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 64
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 65

عدم اعتماد بنفس

2 مرداد 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 102
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 47

اختلاف با مادرم

19 تیر 1395 ساعت 17:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 101

چرا سوالم مطرح نشد ؟

14 تیر 1395 ساعت 19:15

نتایج 1 تا 20 از 865 مورد