پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
ازدواج و طلاق
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 886

مشکل خانوادگی

27 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 353

بلاتکلیفی

24 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 393

ازدواج با اختلاف سن

20 شهریور 1395 ساعت 19:47

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 292

طلاق

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 197

ازدواج بدون رضایت خانواده

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 167

خواستگارها

10 شهریور 1395 ساعت 19:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 158

ازدواج

6 شهریور 1395 ساعت 19:31

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 218

خواهرم

6 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 217

عدم رضایت از زندگی

6 شهریور 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 172

تنهایی

6 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 98

ازدواج

3 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 327

خیانت همسر

3 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 53

مالی

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 85

معیار ازدواج

1 شهریور 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 95

ازدواج طلاق

1 شهریور 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 61

بدبینی و بیمسئولیتی

23 مرداد 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 105

تصمیم گیری در ازدواج

23 مرداد 1395 ساعت 19:24

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 83

ازدواج

23 مرداد 1395 ساعت 19:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 319

زناشویی

16 مرداد 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 295

مشکلم داره نابودم میکنه

16 مرداد 1395 ساعت 19:17

نتایج 1 تا 20 از 1230 مورد