پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
تحصیلی و شغلی
پاسخ ها: 3
بازدیدها: 227

تصمیم برای ادامه تحصیل

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 128

عدم تمرکز

17 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 64

استعداد

10 شهریور 1395 ساعت 19:21

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 52

راهنمایی ارشد

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 79

کنکور

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 41

تحصیلی

3 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 65

دلزده از رشته ام

27 مرداد 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 58

چه تصمیمی بگیرم

27 مرداد 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 34

انتخاب بین هنرستان و دبیرستان

23 مرداد 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 111

سردرگمی انتخاب شغل

11 مرداد 1395 ساعت 19:33

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 25

کنکور هنر

2 مرداد 1395 ساعت 19:23

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 42

انتخاب رشته

26 تیر 1395 ساعت 19:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 72

بی ارزش شدن هدف

19 تیر 1395 ساعت 17:34

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 109

آینده شغلی روانشناسی

14 تیر 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 147

حواس پرتی و کم دقتی

6 تیر 1395 ساعت 18:14

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 109
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 189

تحصیلی

18 خرداد 1395 ساعت 19:56

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 93

ناتوانی درس خواندن

29 خرداد 1395 ساعت 18:42

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 201

معرفی مرکز مشاوره‌ی ارزان

16 خرداد 1395 ساعت 22:39

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 134

ناتوانی درس خواندن

4 خرداد 1395 ساعت 17:00

نتایج 1 تا 20 از 488 مورد