پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
اختلالات روانی
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 607

وسواس فکری

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 230

بدبینی

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 116

وسواس

17 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 419

افسردگی

17 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 143

روحیات نامتعادل

17 شهریور 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 322

استرس

17 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 62

بدبینی

10 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 63

ایا بیش فعالم؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 104

ایا افسرده ام؟

1 شهریور 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 141

چمه؟

1 شهریور 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 82

تغییر شخصیت

1 شهریور 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 135

دوقطبی بودن نامزدم

1 شهریور 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 81

وسواس

1 شهریور 1395 ساعت 19:13

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 63

پارانویید

25 مرداد 1395 ساعت 18:55

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 98

می ترسم

23 مرداد 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 43

ناخون جویدن

20 مرداد 1395 ساعت 19:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 71

سوال

20 مرداد 1395 ساعت 19:21

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 132

خودکشی

20 مرداد 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 106

اضطراب

16 مرداد 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 108

بیماری دو قطبی همسرم

13 مرداد 1395 ساعت 19:40

نتایج 1 تا 20 از 873 مورد