پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
اعتیاد
پاسخ ها: 3
بازدیدها: 226

شوهر معتاد

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 40

درمانگر اعتیاد

18 مرداد 1395 ساعت 19:38

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 70
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 107

اعتیاد برادرم

23 تیر 1395 ساعت 19:22

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 317

راه ترک قرص الپرازولام

14 تیر 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 141

اعتیاد شوهرم

31 خرداد 1395 ساعت 19:00

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 107

اعتیاد

19 اردیبهشت 1395 ساعت 18:52

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 333

تروخدا ترو قرآن کمکم کنید

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 68

نگرانی از اعتیاد

11 فروردین 1395 ساعت 16:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 96

اعتیاد

12 اسفند 1394 ساعت 11:58

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 103

ب اعتیاد شوهرم شک دارم

30 دی 1394 ساعت 12:52

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 87

ترس به اعتیاد

19 دی 1394 ساعت 16:42

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 137

اعتیاد

26 مهر 1394 ساعت 15:44

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 104

اعتیاد

14 شهریور 1394 ساعت 16:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 172

اعتیاد همسرم

15 تیر 1394 ساعت 16:35

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 112
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 192

مشکوک ب اعتیاد همسر

18 خرداد 1394 ساعت 16:30

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 252

الکل

19 خرداد 1394 ساعت 15:19

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 323

ترک شیره و تریاک

29 اردیبهشت 1394 ساعت 14:49

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 224
نتایج 1 تا 20 از 66 مورد