پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
ارتباط
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 392

راه حل

27 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 387

خجالتی

24 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 461

دوران عاشقی

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 538

کسی منو نمی خواد

24 شهریور 1395 ساعت 19:24

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 367

عشق قبلی

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 130

وابستگی

17 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 137

ارتباط

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 106

دودلم

6 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 109

ارتباط

6 شهریور 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 85

شخصیت

6 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 101

نحوه برخورد با توهین افراد

3 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 77

من مقصرم؟

27 مرداد 1395 ساعت 19:16

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 78

سردی

27 مرداد 1395 ساعت 19:15

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 165
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 128

شک به شوهرم

25 مرداد 1395 ساعت 19:01

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 98
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 81

مادرشوهر

18 مرداد 1395 ساعت 19:36

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 128
پاسخ ها: 4
بازدیدها: 1000

ارتباط با جنس مخالف

20 شهریور 1395 ساعت 19:31

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 1256

چگونه زود رنج نباشم؟

20 شهریور 1395 ساعت 19:32

نتایج 1 تا 20 از 1561 مورد