پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 724

مشکل خانوادگی

27 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 339

راه حل

27 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 321

خجالتی

24 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 333

کمبود اعتماد به نفس

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 189

شوهر معتاد

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 466

وسواس فکری

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 372

دوران عاشقی

24 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 296

بلاتکلیفی

24 شهریور 1395 ساعت 19:25

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 439

کسی منو نمی خواد

24 شهریور 1395 ساعت 19:24

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 316

ازدواج با اختلاف سن

20 شهریور 1395 ساعت 19:47

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 182

بدبینی

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 241

طلاق

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 300

عشق قبلی

20 شهریور 1395 ساعت 19:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 166

ازدواج بدون رضایت خانواده

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 229

روانشناسی کودک

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 187

تصمیم برای ادامه تحصیل

20 شهریور 1395 ساعت 19:49

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 324

افسردگی

17 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 257

استرس

17 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 848

ارتباط با جنس مخالف

20 شهریور 1395 ساعت 19:31

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 1156

چگونه زود رنج نباشم؟

20 شهریور 1395 ساعت 19:32

نتایج 1 تا 20 از 6106 مورد