پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 618
پاسخ ها: 1832
پرسش ها: 355
پاسخ ها: 974
پرسش ها: 879
پاسخ ها: 2699
پرسش ها: 1181
پاسخ ها: 3149
پرسش ها: 342
پاسخ ها: 887
پرسش ها: 392
پاسخ ها: 1148
پرسش ها: 51
پاسخ ها: 128
پرسش ها: 39
پاسخ ها: 91
پرسش ها: 630
پاسخ ها: 1806
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 15

گذشته

13 تیر 1394 ساعت 16:19

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 12

چه واکنشی باید نشان داد

13 تیر 1394 ساعت 16:17

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 9

فکرهای منفی

13 تیر 1394 ساعت 16:15

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 15

نمیتونم فراموشش کنم

13 تیر 1394 ساعت 16:13

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 17

دوستی مجازی و سکس چت

13 تیر 1394 ساعت 16:10

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 13

ازدواج

13 تیر 1394 ساعت 16:00

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 14

تمرکز فکر

13 تیر 1394 ساعت 15:59

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 183

جنسی

11 تیر 1394 ساعت 12:04

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 65

کمبوداعتمادبنفس

11 تیر 1394 ساعت 12:03

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 88

مشکل با همسر

11 تیر 1394 ساعت 12:03

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 46
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 103

همسرم با شوخیاش آزارم میده

11 تیر 1394 ساعت 12:01

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 109

کمک کنین

11 تیر 1394 ساعت 12:00

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 80

افسردگی

10 تیر 1394 ساعت 16:23

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 53

وسواس

10 تیر 1394 ساعت 16:21

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 111

این چه دردبی درمانیه؟؟

10 تیر 1394 ساعت 16:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 130

فیتیشیسم

10 تیر 1394 ساعت 16:14

نتایج 1 تا 20 از 4536 مورد