پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 823
پاسخ ها: 2199
پرسش ها: 456
پاسخ ها: 1176
پرسش ها: 1180
پاسخ ها: 3284
پرسش ها: 1522
پاسخ ها: 3794
پرسش ها: 463
پاسخ ها: 1113
پرسش ها: 519
پاسخ ها: 1407
پرسش ها: 58
پاسخ ها: 146
پرسش ها: 47
پاسخ ها: 105
پرسش ها: 817
پاسخ ها: 2171
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 36

علاقه به هم جنس

8 خرداد 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 29

احساس بیهودگی میکنم

8 خرداد 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 24

وسواس در ظاهر

8 خرداد 1395 ساعت 19:14

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 66

تفاوت زن و مرد

8 خرداد 1395 ساعت 19:13

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 5

من از سکس سیر نمشم

8 خرداد 1395 ساعت 19:12

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 37

سادیسم ذهنی

8 خرداد 1395 ساعت 19:10

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 112

همسری ارام اما عصبانی

4 خرداد 1395 ساعت 17:01

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 115
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 114
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 116

وضعیت خواهرم

4 خرداد 1395 ساعت 17:00

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 46

ناتوانی درس خواندن

4 خرداد 1395 ساعت 17:00

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 246

چهره دختر از منظری دیگر

4 خرداد 1395 ساعت 16:58

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 84

اختلال روانی و اعتیاد

4 خرداد 1395 ساعت 16:58

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 111

تمرکز(اورژانسی)

1 خرداد 1395 ساعت 19:47

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 299

گردن دختر و زن

1 خرداد 1395 ساعت 19:46

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 172
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 140

بدلپوشى

1 خرداد 1395 ساعت 19:42

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 109
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 321

نداشتن رابطه جنسی با شوهرم

29 اردیبهشت 1395 ساعت 14:34

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 217
نتایج 1 تا 20 از 6006 مورد