پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 474
پاسخ ها: 1550
پرسش ها: 283
پاسخ ها: 839
پرسش ها: 710
پاسخ ها: 2378
پرسش ها: 951
پاسخ ها: 2726
پرسش ها: 281
پاسخ ها: 766
پرسش ها: 304
پاسخ ها: 974
پرسش ها: 39
پاسخ ها: 107
پرسش ها: 32
پاسخ ها: 78
پرسش ها: 493
پاسخ ها: 1551
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 17

تکرار خواب ها

6 بهمن 1393 ساعت 16:34

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 28

لطفاً راهنماییم کنید

6 بهمن 1393 ساعت 16:34

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 19

تست mmpi2

6 بهمن 1393 ساعت 16:33

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 21
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 11

مشکل در راوبط اجتماعی

6 بهمن 1393 ساعت 16:30

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 21

خسته شدم از این افکار

6 بهمن 1393 ساعت 16:28

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 41
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 42
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 60
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 22

پرخوری عصبی

5 بهمن 1393 ساعت 16:31

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 46

مشکل خانوادگی و تحقیر شدن

5 بهمن 1393 ساعت 16:30

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 62

علاقه عجیب

5 بهمن 1393 ساعت 16:27

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 64

گذشته تلخ.غم فراوان

5 بهمن 1393 ساعت 16:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 64

وجود مزاحم تو زندگیم

5 بهمن 1393 ساعت 16:22

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 54

مسخ شخصیت ۲

4 بهمن 1393 ساعت 16:23

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 62

مذهب و امروزی بودن

4 بهمن 1393 ساعت 16:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 55

استرس خیلی زیاد

4 بهمن 1393 ساعت 16:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 64

خودکشی

4 بهمن 1393 ساعت 16:16

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 55

سردرگمی در ازدواج

4 بهمن 1393 ساعت 16:15

نتایج 1 تا 20 از 3624 مورد