پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 567
پاسخ ها: 1731
پرسش ها: 325
پاسخ ها: 913
پرسش ها: 813
پاسخ ها: 2573
پرسش ها: 1101
پاسخ ها: 3004
پرسش ها: 320
پاسخ ها: 843
پرسش ها: 353
پاسخ ها: 1070
پرسش ها: 46
پاسخ ها: 119
پرسش ها: 39
پاسخ ها: 91
پرسش ها: 581
پاسخ ها: 1710
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 45

تعرض جنسی

15 اردیبهشت 1394 ساعت 15:02

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 25

نگرانی برای از دست دادن داشته ها

15 اردیبهشت 1394 ساعت 15:01

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 22

مشکل من با بچه هام

15 اردیبهشت 1394 ساعت 15:01

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 26

فراموشکاری در این سن!!!!!!!!!!!!

15 اردیبهشت 1394 ساعت 15:00

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 17

پسر 5ساله

15 اردیبهشت 1394 ساعت 15:00

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 33

شوهر مادری

15 اردیبهشت 1394 ساعت 15:00

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 38

*

15 اردیبهشت 1394 ساعت 14:59

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 44

مسئله جنسی

15 اردیبهشت 1394 ساعت 14:59

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 33

استرس در کودکان

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:47

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 76

رفتار همسرم با من تند است

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:41

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 69

شکاکی من

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:45

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 67

واقعا به راهنمایی نیاز دارم

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:39

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 57

دغدغه های بسیار

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:44

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 75

زیاد از حد به دوست نزدیک شدن

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:37

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 66

مشغله فکری شدید

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:41

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 43

بیماری شخصیت مرزی

14 اردیبهشت 1394 ساعت 15:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 103

از خودم خسته ام.

13 اردیبهشت 1394 ساعت 15:36

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 65

بد دهنى

13 اردیبهشت 1394 ساعت 15:35

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 74

حرف زدن با خود

13 اردیبهشت 1394 ساعت 15:34

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 132

هم جنس گرایی

13 اردیبهشت 1394 ساعت 15:33

نتایج 1 تا 20 از 4198 مورد