پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 509
پاسخ ها: 1611
پرسش ها: 301
پاسخ ها: 871
پرسش ها: 748
پاسخ ها: 2447
پرسش ها: 1021
پاسخ ها: 2851
پرسش ها: 293
پاسخ ها: 786
پرسش ها: 321
پاسخ ها: 1010
پرسش ها: 40
پاسخ ها: 109
پرسش ها: 37
پاسخ ها: 88
پرسش ها: 523
پاسخ ها: 1607
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 91

رفتار جنسی

14 اسفند 1393 ساعت 11:25

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 99
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 74

دوستی پسران با دختران کم سن

14 اسفند 1393 ساعت 11:19

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 43

مشکل همیشگی با خودم و پدرم

14 اسفند 1393 ساعت 11:18

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 46

حساسیت و بی اعتمادی

14 اسفند 1393 ساعت 11:17

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 50

اختلال(بیماری) بیمارانگاری

14 اسفند 1393 ساعت 11:16

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 50

انتخاب

14 اسفند 1393 ساعت 11:16

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 100
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 49

ادامه تحصیل

13 اسفند 1393 ساعت 15:58

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 45

گلایه های ناتمام خانواده شوهر

13 اسفند 1393 ساعت 15:57

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 50

کندن موهای سر

13 اسفند 1393 ساعت 15:56

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 46
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 92

ترس ازازدواج

13 اسفند 1393 ساعت 15:49

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 42

وسواس یا اضطراب

13 اسفند 1393 ساعت 15:52

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 34

بی خوابی

13 اسفند 1393 ساعت 15:45

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 91

تغییرکردن

12 اسفند 1393 ساعت 16:29

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 130
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 84

افکار مزاحم میان سراغم

12 اسفند 1393 ساعت 16:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 68
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 75

استرس

12 اسفند 1393 ساعت 16:18

نتایج 1 تا 20 از 3847 مورد