پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 738
پاسخ ها: 2052
پرسش ها: 420
پاسخ ها: 1092
پرسش ها: 1048
پاسخ ها: 3016
پرسش ها: 1369
پاسخ ها: 3495
پرسش ها: 412
پاسخ ها: 1007
پرسش ها: 459
پاسخ ها: 1271
پرسش ها: 54
پاسخ ها: 134
پرسش ها: 44
پاسخ ها: 100
پرسش ها: 755
پاسخ ها: 2038
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 33
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 43

مزاحم

8 آذر 1394 ساعت 15:16

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 45

همجنس گرایی

8 آذر 1394 ساعت 15:11

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 23

اضطراب وپریشانی

8 آذر 1394 ساعت 15:10

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 18

دوگانگی در رفتار پسرم

8 آذر 1394 ساعت 15:08

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 27

رهایی از فکر و خیال

8 آذر 1394 ساعت 15:05

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 27

هم کلاسی

8 آذر 1394 ساعت 15:05

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 20

سردرگمم.موندم

8 آذر 1394 ساعت 15:03

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 10

برخاشکری کودک 2/5 ساله

8 آذر 1394 ساعت 14:59

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 35

ازدواج در سن کم

8 آذر 1394 ساعت 14:58

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 69

عدم اعتماد در ازدواج

7 آذر 1394 ساعت 16:41

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 48

استرس بی دلیل

7 آذر 1394 ساعت 16:29

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 45

بس اراده برای تغییر

7 آذر 1394 ساعت 16:28

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 83
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 72
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 44
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 33

بی دقتی

7 آذر 1394 ساعت 16:08

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 19

درس فرزندم

7 آذر 1394 ساعت 16:08

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 66

که چی بشه؟

7 آذر 1394 ساعت 16:07

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 41

افسردگی!!!!!؟؟؟؟؟

7 آذر 1394 ساعت 16:07

نتایج 1 تا 20 از 5344 مورد