پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 818
پاسخ ها: 2189
پرسش ها: 456
پاسخ ها: 1172
پرسش ها: 1181
پاسخ ها: 3270
پرسش ها: 1519
پاسخ ها: 3779
پرسش ها: 461
پاسخ ها: 1107
پرسش ها: 514
پاسخ ها: 1391
پرسش ها: 58
پاسخ ها: 143
پرسش ها: 47
پاسخ ها: 105
پرسش ها: 817
پاسخ ها: 2165
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 81
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 60

تنهایی

14 اردیبهشت 1395 ساعت 19:00

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 59

بهمن و داغ عشق

14 اردیبهشت 1395 ساعت 19:00

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 122

اختلال رفتاری

11 اردیبهشت 1395 ساعت 12:20

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 89

درخواست از همسر برای خود ارضایی

14 اردیبهشت 1395 ساعت 18:47

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 56

شروط ضمن عقد

14 اردیبهشت 1395 ساعت 18:46

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 32

جلب توجه نوجوان در مدرسه

14 اردیبهشت 1395 ساعت 18:46

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 72

ازدواج مجدد

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:21

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 87

بی احساس بودن شوهر

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 48

وسواس و ترس

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:19

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 93

تروخدا ترو قرآن کمکم کنید

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 113
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 134

تقاضای خانمم

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:17

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 100

پسر متولد 1361

13 اردیبهشت 1395 ساعت 18:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 181

از شر همجنسگرایی خلاصم کنید!!

11 اردیبهشت 1395 ساعت 13:38

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 101

طلاق از همسر دوقطبی

11 اردیبهشت 1395 ساعت 13:37

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 107

با همسرم زندگی کنم یا جدا شوم؟

11 اردیبهشت 1395 ساعت 13:36

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 64

قانون جذب وجواب داده نشدن به سوالم

11 اردیبهشت 1395 ساعت 13:35

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 80

کمالگرایی مخرب

11 اردیبهشت 1395 ساعت 13:35

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 75

حقوق خانمهای شاغل متاهل

11 اردیبهشت 1395 ساعت 13:34

نتایج 1 تا 20 از 5954 مورد