پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 657
پاسخ ها: 1906
پرسش ها: 387
پاسخ ها: 1032
پرسش ها: 949
پاسخ ها: 2830
پرسش ها: 1262
پاسخ ها: 3297
پرسش ها: 370
پاسخ ها: 937
پرسش ها: 413
پاسخ ها: 1187
پرسش ها: 52
پاسخ ها: 130
پرسش ها: 42
پاسخ ها: 95
پرسش ها: 682
پاسخ ها: 1900
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 45

حماقت

9 شهریور 1394 ساعت 16:24

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 26

بیماری دو قطبی به چه معناست

9 شهریور 1394 ساعت 16:23

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 47

مشکلات منو پدرم

9 شهریور 1394 ساعت 16:22

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 52

راهنمایی میخوام

9 شهریور 1394 ساعت 16:21

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 54

خیانت

9 شهریور 1394 ساعت 16:20

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 46
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 35

تغییر خودم...

9 شهریور 1394 ساعت 16:18

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 16

ترس کودکان

9 شهریور 1394 ساعت 16:16

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 37

پدرم که منو پسرش نمیدونه!

9 شهریور 1394 ساعت 16:17

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 87
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 64

کم حرفی

7 شهریور 1394 ساعت 16:19

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 75

تحقیق درمورد ازدواج

7 شهریور 1394 ساعت 16:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 124

رابطه

7 شهریور 1394 ساعت 16:17

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 75

افکار مزاحم

7 شهریور 1394 ساعت 16:14

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 95
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 88

درباره مادرم

7 شهریور 1394 ساعت 16:07

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 68

ذهنیت بد

7 شهریور 1394 ساعت 15:59

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 120
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 172

دوسم داره؟

5 شهریور 1394 ساعت 12:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 97

افکار منفی

5 شهریور 1394 ساعت 12:26

نتایج 1 تا 20 از 4862 مورد