پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 589
پاسخ ها: 1771
پرسش ها: 335
پاسخ ها: 935
پرسش ها: 846
پاسخ ها: 2630
پرسش ها: 1130
پاسخ ها: 3057
پرسش ها: 331
پاسخ ها: 861
پرسش ها: 367
پاسخ ها: 1098
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 122
پرسش ها: 39
پاسخ ها: 91
پرسش ها: 601
پاسخ ها: 1747
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 27

ازدواج دوم

7 خرداد 1394 ساعت 15:58

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 13

ترس از دعوا

7 خرداد 1394 ساعت 15:54

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 22

تغییر دین

7 خرداد 1394 ساعت 15:54

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 24
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 15

بدبینی

7 خرداد 1394 ساعت 15:51

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 9

یک سوال از درس خواندن

7 خرداد 1394 ساعت 15:50

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 26

داشتن همسر دوم

7 خرداد 1394 ساعت 15:49

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 15

مشغولیات ذهنی

7 خرداد 1394 ساعت 15:49

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 64

پدر و مادرم و ازدواج

6 خرداد 1394 ساعت 16:18

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 13

رابطه دوستی و مشکلات

7 خرداد 1394 ساعت 15:48

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 6
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 48

غرور زیاد پدر و مادرم

6 خرداد 1394 ساعت 16:05

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 61

بلاتکلیفی

6 خرداد 1394 ساعت 16:00

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 88

خودارضایی

6 خرداد 1394 ساعت 15:58

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 67

یک مرفه بی دردِ افسرده

6 خرداد 1394 ساعت 15:57

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 32

عدم تمرکز و نگرانی بی مورد

6 خرداد 1394 ساعت 15:54

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 56

مشکل ازدواج

6 خرداد 1394 ساعت 15:53

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 92

بدبینی

5 خرداد 1394 ساعت 15:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 84

ازدواج

5 خرداد 1394 ساعت 15:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 65

اعتماد به نفس پایین

5 خرداد 1394 ساعت 15:15

نتایج 1 تا 20 از 4337 مورد