جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

در سال جدید افکارتان را تغییر دهید...

در سال جدید افکارتان را تغییر دهید...

به نظر می‌رسد افراد مختلف در یک موقعیت مشابه، به طرز متفاوتی رفتار کرده، احساس متفاوتی داشته و افکارشان متفاوت است. آیا می‌توان گفت که علّت رفتار هر فردی نوع احساس اوست؟ پس برای تغییر رفتار افراد، باید احساس آنها را نیز تغییر دهیم.

رفتار درمانی شناختی مثبت نگر

رفتار درمانی شناختی مثبت نگر

فردریک بن نینک/ دکتر خمسه

فرزند پروری

فرزند پروری

گری لی لندرث، سو براتون/ مترجم الهه آقایی، الناز پیش قدم

نقاب زدایی

نقاب زدایی

پل اکمن، والاس وی. فریزن/ دکتر سحر طاهباز

Vertigo

Vertigo

ماجرای پلیسی به نام اسکاتی فرگوسن است که در جریان یک تعقیب و گریز به دلیل ترس از ارتفاع و سرگیجه نمی‌تواند ماموریتش را درست انجام دهد و درنتیجه بازنشسته می‌شود. اما پس از مدتی رفیقِ قدیمش از او می‌خواهد که…