جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

پرورش خلاقیت در کودکان

پرورش خلاقیت در کودکان

راه های رسیدن به خلاقیت بسیار پیچیده و تاریک است ولی با چند نشانه و علامت، می توان آن را یافت...

سلامتی زنان

سلامتی زنان

سندیا پروتی/ رویا فعلی

بفرمایید، نوبت شماست!

بفرمایید، نوبت شماست!

محمدرضا سرگلزائی

روان شناسی ورزش

روان شناسی ورزش

بنجامین استریک/ علی حجتی، نجمه رضاسلطانی

در جست و جوی شادی

در جست و جوی شادی

راس هریس/ مریم فاتحی زاده، شیرین عظیمی فر

La Strada

La Strada

زامپانو معرکه گیر دوره گردی است که با پرداخت هزار لیر، جلسومینا را به عنوان وردست از مادرش خریداری می کند. همچنانکه در جاده های ساحلی یا کوهستانی ایتالیا به دنبال کسب درآمد پرسه می زنند، رابطه این دو نیز فراز و نشیب م یگیرد : رابطه ای آمیخته با مهر و عشق از یک طرف و بی اعتنایی و سوءاستفاده از طرف دیگر...